L’objectiu bàsic i necessari que cal aconseguir és que l’alumnat en acabar la seua escolarització obligatòria, domine per igual el castellà i el valencià, i estiga iniciat en la primera llengua estrangera, en aquest cas l’anglès.

Els programes que van començar el curs 2012-13 al nostre centre són el PPEV (Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Valencià) i el PPEC ( Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Castellà) remarcant que pedagògicament i emparats pel Decret de Plurilingüisme, és recomana l’ús de la metodologia d’immersió, principalment a Educació Infantil i primers anys de Primària .